ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Updated: Aug 2


Το αρχείο περιλαμβάνει 6 κάρτες σε έγχρωμη και μαυρόασπρη μορφή με 3 λέξεις. Τα παιδιά μπορούν να γράψουν μια πρόταση για κάθε λέξη ή να γράψουν προτάσεις που να συνδυάζουν δύο ή τρεις λέξεις με στόχο τη συγγραφή πρότασης με σωστή δομή χρησιμοποιώντας λέξεις που έχουν 2 ή 3 σύμφωνα στη σειρά. Επίσής το αρχείο περιλαμβάνει φύλλο εργασίας για συγγραφή των λέξεων. Το υλικό μπορεί να πλαστικοποιηθεί για να χρησιμοποιηθεί σε εξατομικευμένη διδασκαλία.


Το αρχείο περιλαμβάνει 15 σελίδες στις οποίες μπορείτε να βρείτε τις 6 κάρτες συγκεντρωμένες σε μια σελίδα Α4 ή κάθε κάρτα 6 φορές σε κάθε σελίδα Α4.


Μπορείς να κατεβάσεις το αρχείο πατώντας πάνω στη φωτογραφία.

593 views0 comments