ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Updated: Jan 25


* 5 αποστολές ανάγνωσης κατάλληλες για παιδιά Β' τάξης του δημοτικού

Στόχος των αποστολών είναι η επίτευξη της ρέουσας ανάγνωσης σε παιδιά που έχουν κατακτήσει τον μηχανισμό ανάγνωσης. Οι αποστολές μπορούν να διεκπεραιώνονται κατά τον απογευματινό χρόνο των παιδιών σε προαιρετική βάση. Κάθε τέλος του μήνα μπορεί να επιστρέφεται από τους γονείς το έντυπο διεκπεραίωσης των αποστολών και τα παιδιά να διαβάζουν ένα από τα κείμενα των αποστολών.


Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το αρχείο πατώντας τη φωτογραφία.

1,888 views0 comments