ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ -ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Updated: Jan 25


* 10 αποστολές ανάγνωσης κατάλληλες για παιδιά Β' τάξης του δημοτικού

Στόχος των αποστολών είναι η επίτευξη της ρέουσας ανάγνωσης σε παιδιά που έχουν κατακτήσει τον μηχανισμό ανάγνωσης. Οι αποστολές μπορούν να διεκπεραιώνονται κατά τον απογευματινό χρόνο των παιδιών σε προαιρετική βάση. Κάθε τέλος του μήνα μπορεί να επιστρέφεται από τους γονείς το έντυπο διεκπεραίωσης των αποστολών και τα παιδιά να διαβάζουν ένα από τα κείμενα των αποστολών.


Το συγκεκριμένο αρχείο με κεντρικό θέμα τα σαλιγκάρια περιλαμβάνει το έντυπο διεκπεραίωσης των αποστολών και 10 φύλλα εργασίας με τους πιο κάτω τίτλους:

-Διαβάζω χωρίς να κόβω τις λέξεις

-Ρίξε το ζάρι και διάβασε τις προτάσεις. Προσοχή στα σημεία στίξης!

-Ρίξε το ζάρι και διάβασε

-Διαβάζω 10 φορές το ποίημα

-Διαβάζω 3 φορές το απόσπασμα

-Διαβάζω πολλές φορές το θεατρικό μέχρι να μπορώ να το διαβάζω με ωραίο ύφος

-Διαβάζω και χρωματίζω

-Διαβάζω και χρωματίζω τις δηλώσεις που μου έκαναν εντύπωση

-Διαβάζω και σχεδιάζω

-Τι τρώνε τα σαλιγκάρια; Διαβάζω και σχεδιάζω


Μπορείς να κατεβάσεις το αρχείο πατώντας πάνω στη φωτογραφία.


Μπορείς να βρεις ακόμα 5 αποστολές ανάγνωσης ΔΩΡΕΑΝ πατώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.weteachblog.com/post/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82

1,463 views0 comments