ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ


* 5 αποστολές ανάγνωσης κατάλληλες για παιδιά Β' τάξης του δημοτικού

Στόχος των αποστολών είναι η επίτευξη της ρέουσας ανάγνωσης σε παιδιά που έχουν κατακτήσει τον μηχανισμό ανάγνωσης. Οι αποστολές μπορούν να διεκπεραιώνονται κατά τον απογευματινό χρόνο των παιδιών σε προαιρετική βάση. Κάθε τέλος του μήνα μπορεί να επιστρέφεται από τους γονείς το έντυπο διεκπεραίωσης των αποστολών και τα παιδιά να διαβάζουν ένα από τα κείμενα των αποστολών.


Το συγκεκριμένο αρχείο με κεντρικό θέμα τα σαλιγκάρια περιλαμβάνει το έντυπο διεκπεραίωσης των αποστολών και 10 φύλλα εργασίας με τους πιο κάτω τίτλους:

-Διαβάζω 10 φορές το ποίημα

-Διαβάζω 3 φορές το απόσπασμα

-Διαβάζω πολλές φορές το θεατρικό μέχρι να μπορώ να το διαβάζω με ωραίο ύφος

-Διαβάζω και χρωματίζω

-Διαβάζω και σχεδιάζω

Μπορείς να κατεβάσεις το αρχείο πατώντας πάνω στη φωτογραφία.


Μπορείς να βρεις δωρεάν 5 αποστολές ανάγνωσης πατώντας εδώ: https://www.teacherspayteachers.com/Product/--6120007


Τις αποστολές του μήνα Νοέμβρη μπορείς να τις βρεις πατώντας εδώ:

https://www.teacherspayteachers.com/Product/--6190840

1,360 views0 comments
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram

© 2023 by Design for Life.

Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now